Izvedbeni plan modula cjeloživotnog obrazovanja “Programa stjecanja pedagoških kompetencija za strukovne učitelje, suradnike u nastavi i mentore“ (PSPK) akademska godina 2020./2021. skupina 4 (mjesto izvođenja –  Zagreb)

Kolegiji

Izvoditelj

ECTS

P

S

V

Pedagogija

Izv. prof. dr. sc. Marina Đuranović

4

20

 

 

Osnove opće i razvojne psihologije

Doc. dr. sc. Daria Rovan

4

20

 

 

Didaktika

Prof. dr. sc. Siniša Opić

6

30

 

 

Psihologija obrazovanja

Prof.dr.sc. Majda Rijavec

6

20

 

 

Inkluzivna pedagogija

Izv. prof. dr. sc. Jasna Kudek Mirošević

4

15

 

 

Ocjenjivanje u obrazovanju

Doc. dr. sc. Višnja Rajić

4

8

 

 

Metodika praktične nastave za strukovne nastavnike i suradnike u nastavi

Doc. dr. sc. Alena Letina

22

12

 

 

Metodika praktične nastave za mentore

Doc. dr. sc. Alena Letina

22

12

 

 

UKUPNO ECTS

 

50

 

 

 

Popis izbornih kolegija

Psihologija komuniciranja (3 ECTS)

prof. dr. sc. Majda Rijavec

Vođenje razreda i disciplina (3 ECTS)

Izv. prof. dr. sc. Marina Đuranović

Upravljanje stresom (3 ECTS)

prof. dr. sc. Tajana Ljubin Golub

Prevencija zlostavljanja i rizičnog ponašanja (3 ECTS)

prof. dr. sc. Tajana Ljubin Golub

Cjeloživotno obrazovanje (4 ECTS)

doc. dr. sc. Višnja Rajić

Napomena: Polaznici biraju 3 izborna kolegija koji zajedno trebaju nositi 10 ECTS bodova

Obvezni kolegiji – 50 ECTS

Izborni kolegiji – 10 ECTS