Izvedbeni plan modula cjeloživotnog obrazovanja “pedagoško-psihološko obrazovanje za nastavnike“ (PPO) akademska godina 2021./2022. skupina 15 (mjesto izvođenja –  Zagreb)

Kolegiji izvoditelj ECTS P S V
Prvi semestar          
Pedagogija Prof. dr. sc. Dubravka
Miljković
4 20
Osnove opće i razvojne psihologije Doc. dr. sc. Daria Rovan 4 20
Didaktika Doc. dr. sc. Nevenka Maras 6 30
Edukacijska psihologija Prof. dr. sc. Tajana Ljubin
Golub
6 20
Inkluzivna pedagogija Izv. prof. dr. sc. Jasna Kudek Mirošević 4 15
Izborni kolegij 1 3 10
Izborni kolegij 2 3 10
Drugi semestar    
Pozitivna psihologija u odgoju i obrazovanju Prof. dr. sc. Majda Rijavec 4 15
Vođenje razreda i disciplina Prof. dr. sc. Dubravka
Miljković
4 15
Metodika nastavnih predmeta u području prirodnih, biotehnoloških i biomedicinskih znanosti Prof. dr. sc. Nada Vijtiuk

 

 

 

  22          10      10      30

Metodika nastavnih predmeta u području društvenih  i humanističkih znanosti Doc. dr. sc. Alena Letina
Metodika  nastavnih predmeta  u području tehničkih znanosti

Prof. dr. sc. Vlatka Domović (nositelj)

Andrea Bednjanec (izvoditelj)

Popis izbornih kolegija

Škola kao odgojno – obrazovna organizacija prof. dr. sc. Vlatka Domović
Upravljanje stresom prof. dr. sc. Tajana Ljubin Golub
Prevencija zlostavljanja i rizičnog ponašanja prof. dr. sc. Tajana Ljubin Golub
Cjeloživotno obrazovanje izv. prof. dr. sc. Višnja Rajić
Primjena IKT u obrazovanju izv. prof. dr. sc. Mario Dumančić
Škola i obitelj

doc. dr. sc. Irena Klasnić

izv. prof. dr. sc. Marina Đuranović

Problemska nastava  u području prirodnih, biotehnoloških i biomedicinskih znanosti prof. dr. sc. Nada Vijtiuk
Učenje istraživanjem  u području prirodnih  biotehnoloških i  biomedicinskih znanosti prof. dr. sc. Nada Vijtiuk