Što je PSPK?

PSPK (Program stjecanja pedagoških kompetencija za strukovne učitelje, suradnike u nastavi i mentore) je program edukacije za stjecanje pedagoških kompetencija za obavljanje poslova strukovnog učitelja i suradnika u nastavi u ustanovama za strukovno obrazovanje, te stjecanje pedagoških kompetencija mentora za izvođenje praktične nastave i vježbi kod poslodavca.

Zašto upisati PSPK?

Program SPK daje pedagoške kompetencije koje omogućavaju rad u ustanovama za strukovno obrazovanje i pružaju mogućnost postati mentor za izvođenje praktične nastave i vježbi kod poslodavca.

Program PSPK

Program SPK traje dva semestra, a njegovim završetkom stječe se 60 ECTS-bodova.

Što naši bivši polaznici ističu kao najveću kvalitetu Programa SPK-a?

Što naši bivši polaznici ističu kao najveću kvalitetu Programa SPK-a?

 • Direktan odnos s profesorima, mogućnost komentara, razjašnjavanje nerazumljivog – komunikacija.
 • Daje uvid u potrebna znanja i vještine kao i u sve ono što nas čeka u budućem radu.
 • Zanimljiva predavanja.
 • Zaista priprema za rad u obrazovanju.
 • Stručni i kvalitetni predavači.

Tko ima pravo upisa na PSPK?

Pravo upisa Programa SPK imaju sve osobe koje su stekle preduvjete za zapošljavanje u ustanovama za strukovno obrazovanje te osobe u radnom odnosu kod poslodavca koje imaju radno iskustvo u zanimanju za koje će izvoditi praktičnu nastavu i vježbe.

Što je od dokumenata potrebno za upis?

 1. Završna svjedožba srednje škole, original na uvid i preslika
 2. rodni list, original ili ovjerena preslika ( može iz e-građaina)
 3. domovnicu, original ili ovjerena preslika ( može iz e-građaina)
 4. preslika osobne iskaznice
 5. potvrdu o uplaćenim troškovima Programa ( moguće je platiti na dvije rate, prva pri upisu od 3.600,00 kn) uplaćenih na IBAN računa Učiteljskog fakulteta u Zagrebu, broj: HR9124020061100639639. Kao svrha doznake upisuje se: „troškovi upisa za PSPK“, u rubrici „model“ treba upisati: HR00, a u rubrici „poziv na broj“ treba upisati: OIB kandidata (vlastiti OIB)
 6. potvrdu o uplaćenim troškovima upisa u iznosu od 200,00 kn uplaćenih na IBAN računa Učiteljskog fakulteta u Zagrebu, broj: HR9124020061100639639. Kao svrha doznake upisuje se: „upisnina za PSPK“, u rubrici „model“ treba upisati: HR00, a u rubrici „poziv na broj“ treba upisati: OIB kandidata (vlastiti OIB)
 7. indeks (kupujete sami na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu); cijena indeksa je 150,00 kn
 8. dvije fotografije (4 cm x 6 cm)