Što je PPO program?

Modul PPO (Pedagoško-psihološko obrazovanje za nastavnike) je program razlikovne edukacije za nastavnike koji u okviru svog visokoškolskog obrazovanja nisu stekli pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičko obrazovanje, a koje im je nužno za izvođenje nastave u osnovnim i srednjim školama.

Zašto upisati PPO program?

Modul PPO daje pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičke kompetencije koje  omogućavaju rad u osnovnim i srednjim školama.

Tko može upisati PPO?

 Modul PPO-a mogu upisati osobe koje su završile:

 • preddiplomski sveučilišni ili stručni studij,
 • diplomski sveučilišni studij
 • integrirani sveučilišni preddiplomski i diplomski studij,
 • četverogodišnji sveučilišni i stručni dodiplomski studij prije uvođenja Bolonjske reforme.

Na koji način upisati PPO?

Klikni na gumb i ispuniti prijavni obrazac:

 Predbilježbe se primaju tijekom cijele godine, a početak svake nove skupine organizira se u proljeće i jesen. Svi prijavljeni bit će obaviješteni o datumima upisa.

Kroz PPO program upoznao sam se  s različitim metodama rada, kroz simulaciju predavanja naučio sam različite pristupe u pripremi, provedbi i evaluaciji nastave što mi omogućuje da lakše obavljao svoj posao profesora fizike.

Marko

profesor fizike

Meni je super to što sam kroz praktične primjere najviše naučila. Većina profesora ima puno teorijskog i praktičnog iskustva što pridonosi kvaliteti nastave.

Ana

profesorica struke

„Najviše što obrazovanje može pružiti djetetu u njegovu razvoju jest pomoći mu i usmjeriti ga prema području na kojemu mu njegova nadarenost najviše odgovara, gdje će biti zadovoljno i stručno.” (D. Goleman: Emocionalna inteligencija)

Što je od dokumenata potrebno za upis?

 1. diplomu o završenom fakultetu, original na uvid i preslika
 2. rodni list, original ili ovjerena preslika ( može iz e-građaina)
 3. domovnicu, original ili ovjerena preslika ( može iz e-građaina)
 4. preslika osobne iskaznice
 5. potvrdu o uplaćenim troškovima Programa ( moguće je platiti na dvije rate, prva pri upisu od 3.600,00 kn) uplaćenih na IBAN računa Učiteljskog fakulteta u Zagrebu, broj: HR9124020061100639639. Kao svrha doznake upisuje se: „troškovi upisa za PPO“, u rubrici „model“ treba upisati: HR00, a u rubrici „poziv na broj“ treba upisati: OIB kandidata (vlastiti OIB)
 6. potvrdu o uplaćenim troškovima upisa u iznosu od 200,00 kn uplaćenih na IBAN računa Učiteljskog fakulteta u Zagrebu, broj: HR9124020061100639639. Kao svrha doznake upisuje se: „upisnina za PPO“, u rubrici „model“ treba upisati: HR00, a u rubrici „poziv na broj“ treba upisati: OIB kandidata (vlastiti OIB)
 7. potvrdu o uplaćenim troškovima za indeks i upisni materijal u iznosu od 150,00 kn uplaćenih na IBAN računa Učiteljskog fakulteta u Zagrebu, broj: HR9124020061100639639, kao svrha doznake upisuje se trošak indeksa
 8. dvije fotografije (4 cm x 6 cm)